TIOP 1.1.1./09/1 - Tanulói laptop program

Pályázat megvalósítási folyamat

A pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozta (összhangban a TÁMOP 3.1.4. pályázatunkkal), a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A 21. század tudásalapú társadalmában elengedhetetlenül fontos az ún. informatikai írástudás, amelynek elsajátítását minél fiatalabb életkorban meg kell kezdeni. Aki gyermekkorától kezdve nem jut az informatikai alapismeretek birtokába, szinte behozhatatlan, hátrányos helyzetbe kerül társaival szemben. Ennek érdekében a tanulók felkészítése az új évezred információs társadalmára a közoktatás egyik kiemelt feladata. Az informatikai ismereteket, eszközöket, a kommunikációs kultúrát mindenki számára ingyenesen kell hozzáférhetővé tenni az oktatási rendszeren belül.

A tanulói laptop program kiemelt célja az Információs és Kommunikációs Technológiával támogatott olyan oktatási környezet kialakítása, amelyben a tanulók rendelkezésére áll egy hordozható számítógép, támogatva ezzel az informatikai eszközök használatának tanórai és tanórán kívüli elterjesztését a kompetencia alapú oktatásban. Ezáltal új pedagógiai gyakorlatok kialakítására vagy a meglévők módosítására nyílik lehetőség.


Iskolánk a sikeres TIOP-1.1.1/09/1. pályázatával 310 db tanulói laptopot, 11 db tanári laptopot, illetve a hozzájuk tartozó kiegészítő eszközöket nyert  (töltő-és tárolószekrények, hálózati router, acces point, stb...) a hozzájuk tartozó szoftverekkel és tananyagokkal együtt.
Az eszközöket 2011. január 12-én vehettük birtokba.

Az Intel által gyártott 10 colos képernyőjű tanulói laptopok, más néven Classmate pc-k nemcsak strapabírók és cseppállóak, hanem egy speciális, a biztonságos tárolást is szolgáló kocsival automatikusan tölthetők. A laptopokon folyó munkát a tanári gépen keresztül egyszerűen kezelhető szoftverrel lehet felügyelni. Feladatokat kaphatnak így a diákok, önállóan vagy csoportban dolgozhatnak, felelhetnek, dolgozatot írhatnak a gépen, és a program a beállítástól függően akár automatikusan javíthatja is a munkájukat.