TÁMOP-3.2.13-12/1  pályázati ismertető

"KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RÉSZVÉTELE A TANÓRÁN KÍVÜLI NEVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN"

A pályázat címe:   "Fény - világ"  -  hagyományos és digitális vizuálisművészeti szlgáltatások köznevelési intézmények számára.
 

>>  Együttműködési megállapodás - Leonardo Education Oktató és Szolgáltató Nonprofit KFT  <<
 
 
 Vizuális kultúra, digitális képalkotás szakkör

Célja:
A tanulókkal megismertetni a vizuális kommunikáció lehetőségeit és eszközeit a digitális képalkotó eszközöket és a használatukat, az információtechnológiai ismereteik bővítése gyakorlati alkalmazása során képességeik fejlesztése. A célcsoport számára a szakköri napokon ellátás biztosítása. Szakmai út szervezése a tevékenységhez kapcsolódó országos kulturális intézménybe.

Tevékenység kapcsolódása:
Sokoldalú kreatív, produktív gondolkodásmód kialakítása. Az alapvető erkölcsi és esztétikai értékek tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. A szülőhely, és a haza múltjának és jelenének tudatosítása, ápolása, megbecsülése.


 


 Népművészeti alkotó szakkör

Célja:
A tanulókkal megismertetni szűkebb környezetük és Magyarország népművészeti hagyományait, választott területen a művészeti technikák megismerése és a tanultak gyakorlati alkalmazása során képességeik fejlesztése. A célcsoport számára a szakköri napokon ellátás biztosítása. Szakmai út szervezése a tevékenységhez kapcsolódó országos kulturális intézménybe.

Tevékenység kapcsolódása:
Sokoldalú kreatív, produktív gondolkodásmód kialakítása. Az alapvető erkölcsi és esztétikai értékek tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. A szülőhely, és a haza múltjának és jelenének tudatosítása, ápolása, megbecsülése.