TÁMOP-3.1.4-08/2  pályázati ismertető


A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, mint közreműködő szervezet a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül a TÁMOP-3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című felhívást tett közzé, melyre Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be.
 

Tájékoztató a "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című nyertes pályázatunkról (TÁMOP)
A pályázat az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulhat meg. 

A kompetencia alapú, azaz a képességek fejlesztését előtérbe helyező programra a fenntartó, 8 intézményével pályázott, olyan módon, hogy ezzel az óvodától az érettségiig felmenő rendszerben biztosítja az új típusú nevelési-oktatási programban való részvétel lehetőségét. 

A fejlesztés célja iskolánkban, hogy támogassa a megindult projekteket, szolgálja a szakmai megújulást, s olyan képességek és készségek fejlesztésére fordítson kiemelt figyelmet, melyre tanítványainknak egész életen át szükségük lesz.

A program megvalósítása a 2009/10-es tanév folyamán történik. A pedagógusok módszertani továbbképzéseken vesznek részt, és a kiválasztott tanulócsoportokban tanítanak az oktatócsomag és (a részben) új módszerek alapján. 

Intézményünkben összesen 13 tanulócsoportban kerül bevezetésre kompetencia alapú program:

szövegértés-szövegalkotás - matematika - idegen nyelv - informatika

A csomagokat az általános iskolában  bizonyos évfolyamokon kívánjuk bevezetni. További programokba, fejlesztésekbe szinte minden kollégánk bekapcsolódik. 

De mit is fog ez jelenteni a mindennapokban, a tanítás-tanulás során? 

A tanórákon ez az új munkaforma nagyobb tanulói aktivitást igényel, a diákoknak csoportban kell dolgozniuk, valamilyen tevékenység (pl. tanulói projekt) végrehajtása közben kell megszerezniük az ismereteket. Az Internetet és a számítógépet ezeken a órákon az érintettek legalább 25 %-ban alkalmazni fogják. Azaz nemcsak a tanár magyarázza el a tananyagot, hanem a tanulóknak maguknak is nagyobb részben hozzá kell járulniuk a tudás megszerzéséhez, azután pedig azt alkalmazniuk kell feladatok megoldása formájában. Nem teljesen új dologról van szó, de ilyen átfogó, kidolgozott program alapján ez a megközelítés még nincs jelen iskolánkban. 

A tanulási módszerek megkívánják, hogy egy-egy alkalommal a szülők tapasztalatait is kikérjék a diákok, s tudásukat behozzák az iskolába. Ezen alkalmakkal számítunk a szülők együttműködésére. 

Összefoglalva olyan újításokat tervezünk, amelyek megítélésünk szerint megfelelő választ tudnak adni az oktatás részéről a mai világ kihívásaira, ugyanakkor szervesen kapcsolódnak iskolánk céljaihoz, pedagógiai programunkhoz. 

A pályázattal kapcsolatos fejleményekről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk az iskola honlapján és szülői rendezvényeinken. Kérjük, hogy lehetőségük és érdeklődésük szerint kapcsolódjanak be a program megvalósításába.