KHAT-17-01-HATÁRTALANUL! program
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Erdélyi magyar költők és írók nyomában
2017. október 03 - október 06.

A PÁLYÁZATRÓL . . .

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Határtalanul! program keretében nyílt pályázatot hirdetett a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővüléséneknek elősegítésére.
A pályázat célja a 2017/2018. tanévben hetedik évfolyamon tanuló diákok külhoni, magyarlakta területre irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.


TANULÓINK  ÍRTÁK

2017. október 3- án a "Határtalanul" című pályázat keretében elutaztunk Erdélybe. Korondon szálltunk meg egy panzióban. Minden reggel kaptunk reggelit, ebédre egy hidegcsomagot, esténként pedig vacsorát, amivel nagyon elégedettek voltunk.

Mikor megérkeztünk Erdélybe, megnéztük Nagykárolyban Kaffka Margit szobrát, és láttuk a Károlyi- kastélyt. Ezután Kolozsvár felé vettük az irányt, ahol megtekintettük Szent György szobrát, majd a Bolyai Tudományegyetemet. Sétáltunk a főtéren, elmentünk a Házsongárdi temetőbe és Mátyás király szülőházához is.

Második nap Felsősófalván meglátogattuk a Székely Mózes Általános Iskolát. Ott megtapasztaltuk, hogy a tanítási rendszer teljesen más, és nagyon barátságosak az emberek. Jól esett látni azt, mennyire örültek a gyerekek a tőlünk kapott ajándékoknak. A következő állomásunk Parajd volt, ahol szétnéztünk a sóbányában. Elutaztunk a Gyilkos-tóhoz is, és meghallgattuk a tó keletkezésének történetét. Ezt követően a Békás-szorosnál gyalog megtettünk 800 métert, és megcsodálhattuk a táj szépségét.

A következő napon Farkaslakára látogattunk el, ahol Tamási Áron sírját koszorúztunk meg. Aztán Székelyudvarhelyen megálltunk egy szoborparkban, és különböző történeteket meséltek nekünk a szobrok történetéről. Megtekintettük Orbán Balázs emlékművét, a városházát, majd a Tamási Áron Gimnázium és Kollégium udvarában Benedek Elek szobrát. Később Szelykefürdőn álltunk meg, ahol tizenöt székelykapu vezetett bennünket Orbán Balázs 
sírjához. Utána megtekintettük a híres lyukas követ, és meghallgattuk a hozzá fűződő történetet.

Utolsó nap Szovátára mentünk, hogy megnézzük a Medve- tavat. Majd Koltón ellátogattunk a Teleki- kastélyba, láttuk Petőfi asztalát, amelyen a mézeshetek alatt írta verseit. Az utolsó helyszín Szatmárnémeti volt, ahol egy városnézés keretében nagyon sok szép régi épületet tekintettünk meg. Az utazások során az idegenvezetőnk székely viccekkel és történetekkel szórakoztatott minket.

Ez alatt a négy nap alatt nagyon sok élménnyel és tudással gazdagodtunk, rendkívül jól éreztük magunkat. Köszönjük a szervezőknek, kísérőknek ezt a feledhetetlen utat!

Bogdándi Enikő és Hadászi Lilla  -  7.a osztályos tanulók


CÉLUNK PÁLYÁZÓKÉNT

A tanulmányi kirándulás nyújtotta nevelési lehetőségek megragadása
A magyarságtudat erősítése
Az erdélyi magyarság történetének és kultúrájának megismerése és megismertetése
Az osztályközösség formálása és erősítése
A kompetenciák fejlesztése
 
KOMPETENCIÁK KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK MEGVALÓSULÁS
Kommunikáció szóbeli kifejezőképesség
szövegértés
anyanyelvi beszéd 
tájszólás
szóbeli és írásbeli szövegalkotás
előzetes feladat, felkészülés
feladatlap megoldása
útinapló írása
székely nyelv megismerése
székely népmesék és viccek
Matematikai gondolkodási képesség
kombinatív képesség 
logikai képesség 
problémamegoldás
rendszerező képesség
diagramok értelmezése
mértékváltás
útinapló vezetése
Természettudományi természeti jelenségek és képződmények megfigyelése
vizsgálati módszerek kiválasztása
környezeti nevelés
Erdély természeti értékeinek megismerése elméletben és élőben
természetes vizek vizsgálata
szelektív hulladékgyűjtés
a tiszta környezet (autóbusz, szállás, étterem) óvása
Szociális empátia
alkalmazkodóképesség
elfogadó képesség
tolerancia
felelősségvállalás
szabálykövetés
segítségnyújtás
a siker és a kudarc elfogadása
erdélyi magyarok kultúrájának megismerése
idegen ország törvényeinek elfogadása
felkészülés az előzetesen vállalt feladatra
együttélés
tábori regula szabályainak elfogadása
értékelés
Digitális IKT eszközök használata Adatgyűjtés az interneten
Okostelefon és fényképezőgép használata
beszámolók és bemutatók elkészítése
Esztétikai kreativitás
élmények kifejezése
leporelló készítése
útinapló vezetése
bemutatók elkészítése

 


Tantárgyi koncentráció
 
 • Magyar nyelv- és irodalom
 • Történelem
 • Matematika
 • Természetismeret
 • Informatika
 • Technika és életvitel
 • Rajz és vizuális kultúra
 • Ének-Zene
 • Értékelés

  Tanulók értékelése

 • az előzetesen vállalt feladatok alapján
 • a tanulmányi kirándulás során mutatott aktivitás alapján
 • a beszámoló alapján
 • az elkészült útinapló tartalmi és formai kivitelezése alapján
 • társak értékelése, önértékelés és a tanár értékelése alapján
 • A program értékelése
   
 • tanulói kérdőív alapján
 • a résztvevő kollégák észrevétele alapján

 • A TANULÓI KÉRDŐÍV EREDMÉNYE
   
  KÉRDŐÍV Átlagpontszámok
  1. Az előkészítő foglalkozáson megismertem az erdélyi magyarság történetét és a tanulmányi kirándulás programját. 9,2
  2. A tábori regula szabályai betarthatók voltak.  8,8
  3. A tanulmányi kirándulás során sok újat tanultam az erdélyi magyar költőkről és írókról.  8,4
  4. Tetszettek az Erdély természeti értékeit bemutató kirándulások.  9,1
  5. A programok jól szervezettek voltak.  8,9
  6. Az idegenvezető barátságos és jól felkészült volt. 8,3
  7. Kényelmesen utaztunk, biztonságban éreztük magunkat.  9,4
  8. Az ételek mennyisége és minősége megfelelő volt.  8,9
  9. Jó volt a hangulat.  9,8
  10. Sok újat tudtam meg az erdélyi magyarok kultúrájáról.  8,5
  11. Az erdélyi iskolások meglátogatása nagy hatással volt rám.  7,4
  12. A diáktársaim a programok során fegyelmezettek voltak.  8,3
  13. Az útinapló vezetése hasznos az emlékek megőrzésére.  7,8
  14. A létrehozott zárt Facebook csoport segítette a kommunikációt.  8,4
  15. Hatodikos társaimnak is ajánlanám ezt a kirándulást. 9,6
  16. Újra elmennék én is.  9,7
  ÁTLAG: 8,8

  A KÉRDŐÍV KÉRDÉSEINEK TÉMAKÖRÖK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA
   
  Kérdéscsoport Kérdések Átlagpontszámok
  Szakmai munkát értékelő kérdések Az előkészítő foglalkozáson megismerten az erdélyi magyarság történetét és a tanulmányi kirándulás programját.
  A tanulmányi kirándulás során sok újat tanultam az erdélyi magyar költőkről és írókról.
  Tetszettek az Erdély természeti értékeit bemutató kirándulások.
  Sok újat tudtam meg az erdélyi magyarok kultúrájáról.
  8,8
  A szabályok betartására vonatkozó kérdések A tábori regula szabályai betarthatók voltak. 
  A diáktársaim a programok során fegyelmezettek voltak. 
  Az útinapló vezetése hasznos az emlékek megőrzésére.
  8,3
  A szervezéssel kapcsolatos kérdések A programok jól szervezettek voltak. 
  A létrehozott zárt Facebook csoport segítette a kommunikációt.
  8,65
  A szolgáltatásra vonatkozó kérdések Az idegenvezető barátságos és jól felkészült volt.
  Kényelmesen utaztunk, biztonságban éreztük magunkat. 
  Az ételek mennyisége és minősége megfelelő volt.
  8,86
  Attitűdre vonatkozó kérdések Jó volt a hangulat. 
  Hatodikos társaimnak is ajánlanám ezt a kirándulást.
  Újra elmennék én is.
  9,1

   

  AZ ÚTINAPLÓK TÖRTÉNETEI