Szokásrend

Iskolánkban reggel 7.00 órától fogadjuk a gyerekeket.
7.00 - 7.30 óráig az aulában tartózkodnak felnőtt felügyelet mellett.
A tanterembe 7.30 órakor mehetnek be. Arra kérjük őket, hogy a tanítási órára való nyugodt felkészülés érdekében legkésőbb 7.45 órára érkezzenek be az iskolába.

A tanítás 8.00 órakor kezdődik és az iskolaotthonos vagy napközis gyerekeknek 16.00 óráig tart. Ezt követően felnőtt ügyeletet 17.00 óráig tudunk biztosítani. Amennyiben a tanítási időszak befejezése előtt szeretnék elvinni a gyermeküket, kérjük azt az óraközi szünetekben tegyék meg a tanítási óra zavartalansága érdekében.

Gyermeket más személlyel csak a szülő írásos beleegyezésével (vagy ha szóban előre jelzi azt) engedhetünk el.
Az 1. osztályokban két hét a szoktatási idő. Ez alatt az időszak alatt a szülők is bejöhetnek a tanterembe, hogy gyermekük segítségére legyenek. Később az önállóságra szoktatás érdekében az aulában lehet várakozni.


    A kezdeti időszakban örömmel vesszük a szülők segítségét az alábbiakban:

  • a tanszerek, felszerelések elhelyezésében (könyvek, füzetek, tisztasági csomag, tornafelszerelés, stb.),
  • a folyosói szekrények használatában, rendjében (nyitás-zárás, váltócipő, öltözködés, cipőfűző megkötése),
  • a tanterem otthonosabbá tételében (lehetőség szerint virág, terítő, dekoráció, stb.),
  • a higiéniai szempontok betartásához szükséges eszközök biztosításában (egészségügyi papír, szalvéta, papírzsebkendő).
 

A tornafelszerelés hazavitelét hét végén javasoljuk, hogy a következő héten már tiszta felszerelésben tornázhasson a gyermek.
1-2. osztályos gyerekeknél a felszerelésük, ruházatuk megőrzése érdekében kérjük, hogy azokat a gyermek monogramjával vagy jelével lássák el és tudatosítsák is velük.
Testnevelés alól felmentés orvosi igazolás felmutatásával adható, de egyes esetekben, ha indokolt, a szülő írásban is kérheti az órai munka alól való felmentést.
Ha a gyermek beteg, vagy egyéb ok miatt hiányzik, egy félévben 20 tanórát igazolhat a szülő, a továbbiakban csak orvosi igazolást fogadhatunk el.

Iskolánkban lehetőség van napi háromszori étkezésre, vagy csak ebéd is igényelhető.
Az étkezők létszámából csak abban az esetben tudjuk kivenni a gyermeket, ha a szülők előző nap 09.00 óráig jelzik a hiányzást a portán személyesen vagy telefonon. Az étkezési térítési díjakat sárga csekken vagy átutalással kell fizetni.
Ha a szülő 14.00 óra előtt viszi el a gyermekét, uzsonnát csak akkor tud az iskola biztosítani számára, ha erre az időre a konyha el tudja készíteni azt.

Amennyiben a gyermek különórákra is jár (pl.: zeneiskola, úszás, hittan, szakkör, sportkör, stb.), és az a tanulmányi időt érinti vagy egybeesik vele, abban az esetben a tanulmányi munkából való kimaradását, házi feladatát otthon kell pótolnia.

A szülők negyedévente szülői értekezleten, kéthavonta fogadóórán, valamint a nevelők egyéni fogadóóráin (heti 1 óra) érdeklődhetnek a gyermekük felől.