Dokumentumtár  -  SZÜLŐK részére dokumentumok, nyomtatványok, információk


 
LETÖLTHETŐ  NYOMTATVÁNYOK Publikálás Fájlformátum
Felmentési kérelem a gyermek délutáni foglalkozásai alól 2022.09.01. (21 kb)
Szülői igazolás a tanuló eseti hiányzásáról 2014.09.03. (13 kb)
Szülői nyilatkozat - beiratkozáskor - a gyermek felügyeleti jogáról 2014.09.03. (20 kb)
Szülői nyilatkozat  etika / hit- és erkölcstan  tantárgy választásáról 2017.09.01. (28 kb)

 
 
INFORMÁLÓ  DOKUMENTUMOK  -  TÁJÉKOZTATÁS Publikálás Fájlformátum
Az  Étkezési kedvezmény  igénybevételéhez szükséges dokumentumok benyújtása  3 vagy több gyermekes családok esetén 2015.09.02. (312 kb)
Tájékoztatás  a Gyermekvédelmi Rendszer működéséről 2017.10.05. (565 kb)