Dokumentumtár  -  Intézményi dokumentumok - Közadataink

Az Alkotmány 61. § (1) bekezdése alapvető jogként rögzíti, hogy mindenkinek joga van a közérdekű adatokat megismerni és azokat terjeszteni. Ezen alapvető jog kiteljesítéseként, az információs társadalom fejlődését elősegítendő az Országgyűlés elfogadta az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényt. E törvény célja, összhangban az adatvédelmi törvény 2005. június 1-jétől hatályos módosításával is, az, hogy meghatározza az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek elektronikus formában kötelesek a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat közzétenni. A törvény szerint az elektronikus közzétételt az adatok internetes honlapon való hozzáférhetővé tételével kell teljesíteni, úgy, hogy a hozzáférés legyen ingyenes és anonim módon igénybe vehető.

Fenntartónk:    Nyíregyházi Tankerületi Központ    4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.    Telefon: 06 (42) 795 315

Elérhetőségünk:    Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola,    4400 Nyíregyháza, Virág u. 65.
 
Telefon:
-   Titkárság (intézményvezető): +36 (42) 512 871
-   Porta (étkezés lemondás, üzenetek átadása) +36 (30) 1766 277
-   Gazdasági iroda (gazdasági ügyintéző) +36 (30) 1766 276

Weboldalunk címe: www.moricziskola.hu
Elektronikus levelezési címünk: moricziskola.nyh@gmail.com

Belépés a közadatkereső országos adatbázisába
országos adatbázis

 
DOKUMENTUMOK Publikálás Fájlformátum
Közzétételi lista  2022/2023-as tanév 2022.09.15. (110 kb)
Szakmai alapdokumentum (intézményi)
2022.09.14. (116 kb)
Pedagógiai program (intézményi)
2022.09.01. (1448 kb)
Szervezeti és Működési Szabályzat (intézményi)
2020.08.29. (2076 kb)
Házirend (intézményi)
2022.09.01. (627 kb)
Házirend - függelék  -  Általános Járványügyi Szabályok
2022.09.01.
(36 kb)
Munkaterv (intézményi) 2022/2023-as tanév
2022.09.09.
(627 kb)
Év végi beszámoló (intézményi) 2021/2022-es tanév
2022.06.28.
(1837 kb)
Adatkezelési szabályzat 2021.08.31.
(157 kb)
Térfigyelő rendszer szabályzat 2014.02.12. (89 kb)
Járványügyi Intézkedési Terv  (8.sz.módosítás) 2022.09.07. (136 kb)
Tankönyvekkel kapcsolatos információk 2022.08.05.
Köznevelési eszköz- és felszerelésjegyzék
2020.10.15.
(805 kb)