Az iskola története

Az 1970-es évek végén Nyíregyháza város lakosságának növekedése és a déli alközpont nagyarányú lakásépítése folytán nőtt az igény a meglévő két iskola mellett egy harmadik felépítésére. 1980. február 29-én Nyíregyháza Városi Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya megbízást adott a Keletmagyarországi Tervező Vállalatnak egy új, 16 tantermes iskola építési tervének elkészítésére.
A tervek 1980. október hónapra elkészültek és a kivitelező vállalat a KEMÉV lett. Az 1982-es, szeptemberi tanévkezdésre nem készült el az iskola, de a tanévet megkezdtük "az új" 14-es Számú Általános Iskolában. Az osztályok a város különböző általános iskoláinak épületeiben tanultak az első félévben, közben folytatódtak a befejezési munkálatok. 1983. február elsején kezdődhetett meg a Virág utca 65. szám alatti intézményben a tanítás. A Kisteleki tagiskolában tanítókkal együtt 44 pedagógus és 691 tanuló lett az épület lakója. Az akkori 4. Számú Általános Iskola sportosztályai, a déli lakótelep gyerekei és a tagiskola 4-8. osztályosai képezték a tanulóifjúságot. A sportirányultság az első pillanattól meghatározó volt.
Az 1983-84-es tanévben kaptunk engedélyt sporttagozat indítására. A testnevelés tagozat mellett szülői igényként jelentkezett egyéb speciális osztályok indítása is. Így valósult meg az 1991-92-es tanévtől a matematika - informatika, majd az 1996-97-es tanévtől az idegennyelvi osztályok beindítása.

Iskolánk 1996. májusában a "Móricz Hét" rendezvény keretében megtartott ünnepségen felvette a Móricz Zsigmond nevet, és ezt egy nagyszabású Kulturális Gálával is megünnepeltük. A 2001-2002-es tanévben iskolánk fennállásának 20. évfordulóját ünnepeltük, február elsején születésnapi megemlé-kezéssel, májusban nagy sikerű gálával, melyre minden évfolyam színvonalas műsorral készült. Egy iskola életében a munka sohasem ér véget a tanév vagy az év elteltével. Mindig vannak új kihívások, amelyeknek meg kell felelnünk. Így az elmúlt évek sem teltek el tétlenül.

A 2003/2004-es tanévben két nagy iskolai dokumentum is átdolgozásra került: a Pedagógiai Program, a minőségfejlesztési munka területén pedig az IMIP. A 2004/2005-ös tanév is sok munkát, és sok eredményt hozott. Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk elnyerte az Oktatás, Nevelés Eredményességéért Oklevelet. Összefogással, a szülők és a Nebuló alapítvány támogatásával elkészült és átadásra került az idegen nyelvi labor, amellyel még színvonalasabbá válhat majd az angol és a német nyelv oktatása. Átszervezés miatt a Kistelekiszőlőben működő Tagiskolánkat "elcsatolták", egy másik általános iskola keretein belül működik tovább.

A 2006/2007-es tanév ismét alkalmat ad az ünneplésre és az örömre. A 25. tanévébe lépett iskolánk. Ebben az évben minden hónap ünnep, ahol együtt örül tanár és diák, volt és jelenlegi móriczos diák. A tanév végén elkészült az iskola évkönyve, áttekintve az elmúlt öt év jelentős eseményeit, rendezvényeit.

A 2011/2012-es tanévban iskolánk 30 éves jubileumát ünnepelte. A jeles évfordulót nagyszabású Kulturális és Sport Gála tette emlékezetessé, melyet a nyíregyházi Bujtosi Szabadidő és Sport Csarnokban rendeztünk meg, és ahová meghívást kaptak egykori kollégák, azóta híressé vált diákok is. A tanév második felében elkészült az elmúlt öt tanév eseményeit bemutató jubileumi évkönyv.

Akik többet szeretnének megtudni iskolánk történetéről, azoknak ajánljuk évkönyveinket. Az első az 1993-1996-ig terjedő időszakot öleli fel. A 2002/2003-as tanévben került kiadásra az iskola 20 éves jubileumi évkönyve, amely visszamenőleg, már a kezdetektől mutatja be az intézmény történetét sok szép színes fotóval illusztrálva. A 2007-ben 25. születésnapját ünneplő iskolánk harmadik évkönyve sok-sok színes fotóval együtt mutatja be az elmúlt öt tanév történéseit. A 30. jubileumi tanévben, azaz a 2012. májusában elkészült jubileumi évkönyv a sorozat eddigi utolsó darabja. A négy évkönyv segítségével az 1983 februártól 2013 májusig terjedő 30 év jelentős eseményeit örökítettük meg. Az érdeklődők számára az évkönyvek iskolánk könyvtárában szerezhetőek be.