Tárgyi feltételek

Iskolánk harminchét éve költözött az azóta többször felújított, átalakított, rendezett, szépen karbantartott épületbe. A két emeletes, hatalmas ablakok uralta modern külső, a fás - virágos előkert, a játszó- és sportudvar üde színfoltot jelent a déli lakótelep szélén, mely immár az Európai Unió követelményeinek megfelelő játékokkal és eszközökkel van felszerelve. (csúszda, hinta, homokozó, mérleghinta, stb.) 2017 decemberében alapítványunk jóvoltából a sportudvarra modern kondipark épült. Intézményünkben minden osztálynak saját terme van.

Az irányultságnak megfelelően az épületben két informatika szaktanterem, idegen-nyelvi labor, megosztható tornaterem öltözőkkel, szertárakkal várja a tanulókat. Külön épületben kisebb tornaterem (táncterem) is tartozik az iskolához. Emellett több szaktanterem, szertárak, könyvtár, játékos foglalkoztató szoba (logopédiai és fejlesztő foglalkozásokra), orvosi szoba, ebédlő, 1.500 adagos konyha, intézményvezetői- nevelői szoba, tárgyaló helyiség és gazdasági iroda található. A 2019-ben teljesen felújított aulában ülőkék teszik kényelmessé a várakozást és büfé is működik.

Minden osztály termében digitális interíktív tábla található, két szaktanteremben a jelenleg legkorszerűbb interaktív panel, valamint az aulában iskolai képújság működik.

A 2018-2019-es tanévtől az intézmény teljes területén állandó Internet-hozzáférési lehetőséget biztosítottunk tanulóinknak (a Házirendben leírt szabályok betartása mellett) melynél biztonsági szűrő-programok segítségével vannak védve a gyerekek a számukra káros tartalmaktól. Tanórán kívül az iskolai könyvtárban is tudnak az Internet segítségével gyűjtő és kutatómunkát végezni diákjaink, melyhez asztali számítógép és több notebook is rendelkezésükre áll..

Folyamatos az oktatáshoz szükséges szemléltető eszközök bővítése, térképek, oktatótáblák, hang- és videoanyagok, interaktív és digitális tananyagok, sporteszközök, számítógépes oktató szoftverek, könyvtárbővítés, stb. Szakköreink eszközállományai is folyamatosan bővülnek. A fejlesztő eszközökön kívűl a programozható robot-eszközparkunkat is rendszeresen gyarapítjuk. Az iskola mindhárom szintjén több tanteremben is projektoros kivetítő rendszer, illetve interaktív oktatási eszközök segítik a tanulást, teszik élvezetessé, látványosabbá a tanórákat. Hordozható projektorok segítségével minden tanulóhoz eljutnak a legújabb technikai eszközök, így egyre többször vehetnek részt interaktív tanórákon, amely igen nagy élményt jelent számukra.

Sikeres pályázatainknak köszönhetően több tanórán és napközis foglalkozásokon is tudják használni a 310db Classmate laptopot, valamint a 90db HP TANULÓI LAPTOPOT. 2019-től az iskola könyvtárában 30db TABLET áll rendelkezésre, melyek bármely tanórához kikölcsönözhetőek, a gyerekek számára így még élvezetesebbé téve a tanulást. A hordozható számítógépek és tabletek biztonságos Internet eléréssel rendelkeznek.

Elkészült az épület vizesblokkjainak teljes felújítása a mai kor igényeinek megfelelően, a világítás teljes cseréje, illetve a tornaterem padlózatának modern, a lábakat is kímélő újraburkolása.
Az épületet játszó- és sportudvar veszi körbe. A sportudvaron kézilabda és kosárlabdapálya, rövid futópálya és távolugró gödör található. A játszóudvaron hinta, mérleghinta, homokozó, csúszda, egyensúlyozó játékok, foci kapu szolgálja a szabadidő kellemes eltöltését. A tanulói balesetek elkerülése érdekében ezek az eszközök rendszeresen bevizsgálásra kerülnek, karbantartásuk folyamatos.

Megtörtént a futópálya felújítása, a játszóudvar burkolása, további parkosítás, fásítás és a szülők részére gépkocsi parkolók kialakítása.
Az iskolában korszerű műanyag ablakok és nyílászárók vannak beépítve az iskola teljes területén. Megújult az intézmény főbejárata is, amely előtt elegáns díszburkolat fogadja tanulóinkat és a hozzánk érkező szülőket, vendégeket.

Iskolánkban az évek során a bútorok elhasználódtak, ezért az elmúlt évtől kezdődően folyamatosan zajlik a bútorok cseréje, felújítása. Évente 2-3 tanterembe kerülnek új bútorok, felújított padok, székek. Új asztalokkal, székekkel és bútorzattal megújult az ebédlő is, a könyvtár olvasóterme, a tárgyaló, a nevelői szoba és a különböző irodák. Az épület és berendezéseinek karbantartása folyamatosan történik.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ 2019. decemberében új, korszerű fénymásolót és nyomtatókat biztosított iskolánknak, ami jelentősen megkönnyíti a pedagógusok és a dolgozók háttérmunkáját.