Személyi feltételek
Iskolánkban 38 pedagógus dolgozik. 16 tanító foglalkozik alsó tagozatos nebulóinkkal, 22 tanár tanítja a felső tagozatosokat. Három nevelést oktatást közvetlenül segítő (NOKS) dolgozó segíti munkájukat. A gazdasági munkát egy dolgozó látja el. Zavartalan munkánk érdekében karbantartó tevékenykedik. Iskolánkat 4 takarító néni tartja tisztán, és portás vigyáz a biztonságra. Külső környezetünk szépségéről, tisztaságáról udvari munkás gondoskodik.

Tanulóink létszáma 435-445 fő között mozog. Osztályaink száma 16, mely évfolyamonként több osztályt jelent. A létszám átlagosan 27 fő. A leendő első osztályokban arra törekszünk, hogy lehetőleg 25 tanulónál ne legyen több. Gyerekeink a város különböző részeiből érkeznek. A beiskolázás évek óta sikeres. Az 1. osztályos, illetve az újonnan érkezett tanulók beilleszkedése az iskolai szokásrendbe általában nem okoz gondot. Tanulóink kb. 80%-ának magatartása és szorgalma példás vagy jó. Az iskola tanulmányi eredménye: 4,1. A kitűnő tanulók száma 80-100 fő között ingadozik.

A pedagógusok továbbképzése folyamatos, a törvényi előírásoknak megfelelő. Mára a mindennapi munka szerves részévé vált az interaktív táblák és a számítógépek segítségével történő oktatás. 

PEDAGÓGUSAINK::
(Utolsó frissítés: 2022.09.12.)
 
Ajler Erika tanár
matematika, számítástechnika, orosz

Balogh-Istenes Kitti
tanító

Bartovicsné Győri Szilvia tanár
magyar nyelv és irodalom, német nyelv

Bodnár Nikolett tanító
Bodnárné Kerekes Ágnes tanár
matematika, testnevelés

Buzainé Hugyecz Erzsébet tanító
fejlesztő pedagógus

Csikós Roland András
tanár
angol nyelv

Divinyi Ágnes tanár
matematika, földrajz
szakmai intézményvezető-helyettes

Eszéné Kelemen Anikó tanító
Frecska-Kiss Bettina tanár
magyar, rajz-és vizuális kultúra

Gyurikovits Andrea tanár
magyar nyelv és irodalom, tanító
általános intézményvezető-helyettes

dr. Hadobásné Obbágy Mónika tanító
Hegedüs Csaba tanár
számítástechnika, informatika

Helebrandtné Hrenkó Ivett tanár
angol nyelv

Illés Zoltán Imre tanár
biológia, technika
intézményvezető

Juharosné Várhelyi Ildikó tanár
történelem, ének-zene

Körmendiné Nagy Marianna tanár
biológia, kémia
munkaközösség vezető

dr. Legényné Balogh Ágota tanító
munkaközösség vezető

Mészárosné Tóth Erzsébet tanító
Mikó-Kazamér Kinga tanár
matematika, fizika

Moravszki Gyuláné tanár
orosz nyelv, testnevelés

Némethné Pétervári Judit tanár
biológia, technika

Oroszvári-Molnár Anikó tanár
matematika, technika

Pallay-Farkas Attila tanár
földrajz, testnevelés

Sándor Csilla
tanító

Selymes Nikoletta
tanár
magyar nyelv és irodalom, ének-zene

Siktár István tanár
történelem, földrajz
munkaközösség vezető

Simkó Zsófia tanár
angol nyelv, földrajz

Sipos Ildikó tanító
Szatkéné Csekk Angéla tanár
magyar nyelv és irodalom

Szűcs Zsuzsa tanító
munkaközösség vezető

Szűcsné Kelemen Georgina
tanító
Tamás Kálmán tanár
biológia, testnevelés

Tóthné Meggyesi Melinda tanító
Turcsán Zsanett tanár
angol nyelv

Verba Nikoletta tanító
Vizer András
tanító
Volenszki Zsuzsanna tanító
fejlesztő pedagógus
gyógypedagógus