Osztályaink

MATEMATIKA  -  INFORMATIKA   OSZTÁLY
Képzési célok :

1-4. évfolyam: előkészítő szakasz

Biztos alapkészségek elérése, problémamegoldó gondolkodásmód kialakítása. Az információszerzés sokoldalú lehetőségének megismerése.
 
 

5-8. évfolyam: emelt szintű képzés

A tanulók megértésen alapuló gondolkodásmódjának, önállóságának, kreativitásának fejlesztése. A matematikai ismeretek életszerű alkalmazására nevelés.
Informatikából: felkészítés az alapfokú (ECDL) vizsgára.


ANGOL NYELV OSZTÁLY
Képzési célok :

Az angol nyelvi osztályokban heti egy alkalommal a mindennapos testnevelés keretein belül az 5. évfolyam végéig néptáncoktatás folyik.

1-4. évfolyam: előkészítő szakasz

Az életkori sajátosságoknak megfelelő tanulói tevékenységeken keresztül az angol nyelv megszerettetése, az idegen nyelv tanulása iránti igény felkeltése.
 
 

5-8. évfolyam:

A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll. Az idegen nyelven folyó kommunikáció fejlesztése, az angol anyanyelvű országok hagyományainak, kultúrájának, életmódjának, szokásainak megismertetése, hogy ezáltal a tanuló magyar emberként Európa polgára is lehessen.