Beiskolázási folyamat

Induló első osztályaink:      1.a   angol nyelv         1.b   matematika - informatika

Osztályainkban a fent említett tantárgyakból emelt óraszámú képzés folyik.
Törekszünk arra, hogy osztályainkban a fiú-lány arány egyenlő legyen.
 

Hogyan történik iskolánkban a beiskolázás...

A tanév folyamán a szülőket, gyerekeket beiskolázási programokkal várjuk. 
Ezek közül fontos szerepe van a "Játékos foglalkozásoknak", mert a gyerekek érdeklődésének megfigyelésére ad lehetőséget. Célja az ismerkedés, az iskolakezdés kudarcának elkerülése.

Minden évben "Nyílt tanítási napon" várjuk az iskolánk iránt érdeklődőket. Ekkor bemutató tanítási órákat láthatnak a szülők magyar és matematika tantárgyakból, melyet a leendő elsősök osztálytanítói tartanak. Bepillantást nyerhetnek az emelt óraszámú tantárgyak (angol, informatika, testnevelés) óráiba is. Tankönyvbemutatón ismerhetik meg az intézményben használatos tankönyveket, segédkönyveket. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy megtekintsék az iskola tárgyi felszereltségét. A szülők már ekkor írásban jelezhetik szándékukat arról, hogy gyermeküket ebbe az iskolába szeretnék beíratni. Nyilatkozatukon feltüntethetik a választott osztályt is..
 

 Az osztálynévsorok kialakításánál a következő szempontokat vesszük figyelembe:

a.,    A gyermek életkora, iskolaérettsége.
b.,    Iskolánk körzetében lakik.
c.,    Már jár testvére hozzánk.
d.,    A "Játékos foglalkozásokon" szerzett benyomásaink.
 
 

A beiratkozás minden év áprilisában a város jegyzője által kiírt napokon történik.
Májusban a beiskolázott gyerekek szüleinek szülői értekezletet tartunk.
 

Milyen gyerekeket várunk?

Szociálisan és értelmileg iskolaérett gyerekeket, akik kudarc nélkül tudják elvégezni az 1. osztályt. - Ez KÖZÖS érdeke a szülőknek, óvodáknak, iskolának.
Fontosnak tartjuk, hogy csak azok a gyerekek kezdjék meg szeptemberben az 1. osztályt, akik fizikailag, lelki és pszichés tulajdonságaik és szociális érettségük alapján iskolaérettek, hiszen be kell illeszkedniük egy osztályközösségbe, részt kell venniük a közös munkában és az iskolai életben. Ehhez elengedhetetlen, hogy bizonyos önfegyelemmel rendelkezzen a gyerek, képes legyen legalább 15 percig egy dologra összpontosítani, törekedjen a tiszta beszédre, érdeklődjön a környezete iránt, legyen bizonyos kötelességtudata, belső motiváltsága a tanulásra és korának megfelelő önállósággal rendelkezzen.

Ezen kívül:

Az emelt óraszámú angol nyelv osztályba (1.a) várjuk a szép kiejtésű, tiszta beszédű, megbízható memóriájú gyerekeket, akiknek jó a kommunikációs készsége.

Az emelt óraszámú matematika - informatika osztályba (1.b) azokat a gyerekeket várjuk, akik vonzódnak a számok világához, logikus gondolkodásúak, képesek egyszerűbb összefüggések észrevételére, valamint érdeklődést mutatnak a számítógépek iránt.