Az iskola szolgáltatásai

Az iskola alaptevékenysége 1-8. osztályos tanulók nevelése, oktatása. Ezen kívül napközis ellátást biztosítunk 1-6. évfolyamon önálló napközis csoportokban, 7-8. évfolyamon pedig szülői igény alapján tanulószobai foglalkozások segítik a tanulók önálló tanulási tevékenységét szaktanári felügyelet mellett.

A gyermekek tanulmányi előmenetelét számos szakkör segíti. Felkészülésükhöz a 11.000 kötetes könyv- és dokumentumtár áll rendelkezésükre. A könyvtáros törekszik arra, hogy friss folyóiratok, szépirodalmi művek, szakkönyvek álljanak az iskola minden dolgozójának, tanulójának a rendelkezésére.

Az egészséges testmozgás érdekében sportolási lehetőségeket biztosítunk. Tömegsportrendezvényeket, játékos sportnapokat rendezünk, melyeken magas létszámban vesznek részt a szülők is.

Az 5. évfolyamos tanulóinknak egyhetes erdei iskolai programot szervezünk. Hortobágyon a Fecskeház Erdei Iskolában természetközelben ismerkedhetnek szűkebb hazánk növény és állatvilágával, valamint kulturális és turisztikai értékeivel. E hét programja felhívja a figyelmüket a környezetvédelem fontosságára is.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók szabadidős tevékenységének megszervezésére és hasznos eltöltésére: színház, mozi, múzeum, könyvtárlátogatás szervezett formában zajlik tanórai vagy osztályprogramok keretében.

Intézményünk konyháját a Közintézményeket Működtető Központ - KÖZIM ( http://kozim.hu ) üzemelteti. A szülők tízórait, uzsonnát, ebédet fizethetnek elő gyermekeiknek. A komfortérzethez az iskolai büfé is hozzájárul.

Az intézmény tantermeit a délutáni órákban különböző művészeti magániskolák és sportegyesületek bérlik. Így a művészetek, illetve a különböző sportágak iránt érdeklődő tanulók házon belül részesülhetnek "különórákban".