Alaptevékenységünk

Intézményünk alaptevékenységét a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Szakmai Alapdokumentuma tartalmazza.

Intézményünk az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben és a Helyi Pedagógiai Programban meghatározott oktatási és nevelési célok szerint tevékenykedik. Munkánkat a világnézeti semlegesség, a demokratizmus és a tervszerű minőségi munka jellemzi.

Törekszünk a test és a lélek harmónikus fejlesztésére. Az egészséges életmód alapvető ismereteinek közvetítésével, az érzelmi és szellemi élet gazdagításával, a megfelelő mozgáslehetőségek biztosításával tartalmas és boldog életre készítjük fel tanítványainkat.

Megismertetjük tanulóinkkal a helyes magatartási szokásokat. Elemi, állampolgári és mindennapi életvitellel összefüggő ismeretek elsajátításával elősegítjük a szocializáció folyamatát.

A biztos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető készségek, képességek elsajátíttatásával az elemi műveltségi alapok feltételrendszerét teremtjük meg.

Feladatunknak tartjuk a helyes tanulási stratégiák megismertetését annak érdekében, hogy tanulóinkat képessé tegyük az önálló ismeretszerzésre.